godziny otwarcia:
PN-PT: 7:00-17:00
adres:
BOKSERSKA 19 02-690 W-wa
telefon:
(022) 857-39-08
fax:
(022) 857-39-66

Stropuva - informacja techniczna

Podstawowym mankamentem produkowanych dotychczas kotłów na paliwa stałe jest ograniczona pojemność komory spalania, co wymaga częstych wizyt w kotłowni w celu uzupełniania wsadu paliwa.

Zastosowanie kotła o znacznie większej mocy, z odpowiednio większym zasobnikiem paliwa, nie jest zalecane ponieważ będzie on pracował w zakresie minimalnego poboru mocy, przy którym drastycznie spada jego sprawność, a co za tym idzie rosną koszty ogrzewania.

Zapewne każdy, kto eksploatuje kocioł na paliwa stałe marzy o tym, żeby jego zasobnik był pojemniejszy, tak by paliwa wystarczyło na całą dobę albo i dłużej.

Gratulujemy! Właśnie znalazłeś kocioł, który spełni twoje oczekiwania.

Do paleniska wkłada się dużo paliwa. Paliwo spala się stopniowo od góry do dołu, podobnie jak świeca. Aby uzyskać taki sposób spalania paliwa w zamkniętym palenisku, należało stworzyć odpowiedni system podawania powietrza, termomechaniczny dla kotłów opalanych drewnem oraz termoelektomechaniczny dla kotłów opalanych węglem kamiennym i brykietami.

Dzięki unikalnemu rozwiązaniu sposobu podawania powietrza bezpośrednio do górnej warstwy wsadu oraz regulacji ciągu kominowego, załadowane paliwo spala się efektywnie już podczas wykorzystania 10 % maksymalnej mocy kotła. Dlatego kocioł o mocy 40 kW doskonale i oszczędnie pracuje nawet przy obciążeniu zaledwie 5kW. Można go więc proponować właścicielom domów o powierzchni zarówno 100 m² jak i 600 m² (możliwość dodatkowego wydłużenia czasu pomiędzy uzupełnieniami wsadu paliwa przy zastosowaniu większego kotła).

W standardowych kotłach na paliwo stałe, po załadowaniu dużej ilości paliwa, spala się go więcej, w naszym kotle nie spala się więcej tylko dokładnie tyle ile w danej chwili potrzeba, a mieszka się ciepło i wygodnie.

Nie tylko z powyższych względów, ale przede wszystkim ze względu na cenę produkujemy typoszereg kotłów o następujących mocach: S7 - 7kW, S10 - 10kW, S20 - 20kW i S40 - 40kW.

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają pracę kotła w systemie zamkniętym z naczyniem przeponowym.

Przykład:
W domu o powierzchni 170 m² zainstalowano kocioł S40. Podłączony do niego licznik energii wskazuje, że chwilowy pobór mocy z kotła wynosi 4 - 7 kW. Załadowane do pełna węglem palenisko, o pojemności 240 kg, pali się 8 dób wydzielając około 1250 kW/h energii cieplnej. Łatwo jest policzyć, że wystarczy 30 kg paliwa na dobę.
Użytkownicy kotłów opalanych drewnem wybierają taki model, w którym jedno załadowane palenisko pali się około 1 - 2 dób.

Kocioł stałopalny STROPUVA to pierwszy na polskim rynku kocioł o bardzo wysokiej sprawności, z modulacją mocy, regulacją temperatury i odgórnym cienkowarstwowym systemem spalania. Dziewięć podstawowych zalet stawiających to urządzenie w rzędzie unikatowych rozwiązań europejskich / patent europejski /, potwierdzonych badaniami w niemieckich laboratoriach:

 • prostota obsługi i niezawodność działania / certyfikat europejski CE /
 • zaskakujące parametry pracy spełniające normy ochrony środowiska, porównywalne do kotłów kondensacyjnych
 • niezawodna automatyczna modulacja mocy za pomocą prostego układu regulacyjnego chronionego patentem
 • bardzo wysoka sprawność do 97,7%
 • możliwość regulacji temperatury pracy kotła w zakresie 60-90oC
 • system automatycznego bardzo szybkiego wygaszenia kotła w sytuacjach awaryjnych / nie ma możliwości zagotowania się wody w kotle /
 • długi czas spalania jednego wsadu /4 -14 dni/ w zależności od rodzaju paliwa
 • rewelacyjne niskie koszty miesięcznej eksploatacji / c.o i c.w.u /
 • możliwość pracy kotła w układach zamkniętych z naczyniem przeponowym

Podstawowe dane techniczne

Model kotła S7 S10 S20 S40
Rodzaj używanego paliwa: drewno, resztki drewna, brykiety trocinowe, brykiety torfowe, węgiel kamienny. Optymalna wilgotność paliwa 15-30%
Znamionowa moc cieplna przy 80/60ºC max./min. [kW] 7 10 20 40
Powierzchnia ogrzewania

20-80

50-100 100-250 200-600
Pojemność komory spalania 150 200 350 500
Ilość węgla kamiennego dla jednego wsadu [kg] 130 240
Ilość drewna dla jednego wsadu [kg] 15 25 50 100
Długość drewna [cm] 30-35 30-35 35-45 45-55
Pojemność wodna kotla 26 34 45 58
Czas palenia się jednego wsadu drewna przy obciążeniu:
 • minimalnym [h]**
 • maksymalnym [h]**

28
5,6

31,5
6,1

31,5
6,1

31,5
6,1

Maksymalny czas palenia sie jednego wsadu węgla [h] 30 40 50 70
Maksymalny czas palenia jednego wsadu węgla [24h] 8 8
Sprawność kotła przy śr. temp. 70ºC [%] 97,7 97,7 97,7 97,7
Maksymalnie ciśnienie wody w kotle [bar] 2 2 2 2
Wmontowany zawór bezpieczeństwa [bar] ! ! ! 1,5 1,5 1,5 1,5
Maksymalny przepływ wody przy Pn,ΔT=35 K [m³/h] 0,2 0,25 0,5 1,0
Minimalny ciąg komina [Pa] 10-25 10-25 10-25 10-25
Rozmiar otworu drzwiczek paleniska [mm] 250x210 250x210 260x220 280x240
Średnica czopucha [mm] {D-drewno, U-węgiel/drewno} 140D 160U/160D 160U/180D 180U/200D
Minimalna średnica komina [mm] 140 160 180 200
Średnica nominalna króćców przyłącznych [mm] 32 32 32 32
Wymiary kotła
 • wysokość [mm]
 • średnica [mm]

1250
450

1900
450

2100/1900
560

2100/1900
680
Masa [kg] 100 185 231 315
* Jedno palenisko załadowane suchym drewnem będzie się paliło dłużej. Wilgotne drewno będzie się paliło szybciej (gorsza jakość paliwa). Drewno o wilgotności ponad 30% nie będzie się paliło w ogóle lub będzie się paliło nierównomiernie i nie podniesie temperatury wody w kotle. Podobne zjawisko można zaobserwować również w przypadku gdy brakuje ciągu kominowego, chociaż używa się suchego drewna.
** Czas spalania się załadowanego paleniska zależy od jakości paliwa, od temperatury powietrza na zewnątrz oraz wewnątrz budynku, izolacyjności budynku oraz innych czynników.
Copyrights by NILSAN
Created by OnlyWay